Educació emocional
per la salut i el benestar

OBJECTIUS

La proposta que us presento a continuació s’emmarca, en aquest context de
PREVENCIÓ, POTENCIACIÓ I MILLORA DE LA SALUT I EL BENESTAR SUBJECTIU INDIVIDUAL.
Va dirigida a població adulta disposada a prendre consciència de com funciona el model de gestió emocional que està utilitzant per construir la seva vida i amb ganes d’explorar possibilitats diferents de manejar les seves emocions amb la finalitat d’aconseguir vivències més plenes, més sostenibles i més plaents. I, tot plegat, fer SALUT, en treballar sobre l’aspecte psicoemocional de la mateixa, que va sempre unit a la capacitat d’establir relacions de qualitat, amb un/a mateix/a (tractant-se amb respecte: tenint cura del cos, demanant ajuda quan cal, valorant el temps, marcant-se objectius assolibles i realistes…), amb els altres (generant relacions socials igualitàries i sanes) i amb el món (augmentant la confiança i la capacitat d’apreciar lo bo que tenim i la bellesa que ens rodeja).

METODOLOGIA

El marc teòric que enquadra el meu treball és el Model de Competències Emocionals del GROP
(Grup de Recerca i Orientació Psicopedagògica, de la Universitat de Barcelona), segons el qual
les competències emocionals (Bisquerra, 2009) a optimitzar serien, molt breument:
· Consciència emocional: Capacitat per prendre consciència de les pròpies emocions i de les emocions dels altres. Identificar les emocions amb claredat. Ampliar el vocabulari emocional.
· Regulació emocional: Capacitat per fer una expressió i gestió adequada, conscient i responsable de les emocions en qualsevol àmbit (laboral, familiar, social…).
· Autonomia emocional: Capacitat d’autogestió emocional: poder sentir el que volem sentir en un moment donat.
Autoestima. Automotivació.
· Competència social: Capacitat per mantenir relacions saludables amb altres persones.
Habilitats comunicatives.
· Competències per la vida i el benestar: Capacitat per adoptar comportaments adequats i responsables per organitzar la nostra vida (gestió del temps, presa de decisions, orientació cap a objectius realistes), facilitant-nos experiències de benestar i satisfacció.

xxx