Serveis
Informació

SESSIONS GRUPALS, dinamitzades indistintament per la Dolors i la Ingrid. En elles es treballa tot allò que ens afecta a tots/es més o menys per igual, que és molt. Això ho oferim de dues maneres:
GRUPS REGULARS que normalment són dues hores cada dues setmanes, entre setmana, o bé 4h una vegada al mes (en divendres o dissabte). En aquests tallers anem treballant poc a poc per poder anar integrant la informació
i anar generant canvis en nosaltres.
GRUPS INTENSIUS en els que treballem un tema a fons fent tot un dia (8 hores) de feina continuada. En dissabte. Oberts a tothom, tant als que ja venen als grups regulars com als que els agrada participar-hi només esporàdicament.

Tant els grups regulars com els intensius poden adaptar-se a les necessitats d’empreses i/o institucions si es produeix la demanda. 

SESSIONS INDIVIDUALS que permeten anar a fons en la comprensió dels aspectes que preocupen a cada individu en concret. Sovint aquest treball parteix del MALESTAR de la persona que és el que la porta a consultar,
ja sigui físic o purament psicoemocional.

Ajudar a les persones a comprendre l’impacte que les seves actituds tenen en la forma de viure i d’interpretar les experiències pròpies, ens sembla imprescindible. Especialment des de que sabem que TOTS/ES podem canviar les nostres actituds, si ho volem. Amb les conseqüencies que això pot tenir sobre la SALUT física, emocional i socio-relacional de cada persona.

Estem segures que afegir recursos emocionals a la resta dels tractaments que el/la pacient pugui necessitar, n’augmenta l’eficiència i els canvis d’actitud que la persona va interioritzant la fan més serena, més segura… i més sana.

xxx